SOEHARTO-FANCLUB (4)

Met belangstelling, verbazing en - ik geef toe - enig vermaak las ik de in de bijlage W&O van 13 december beschreven verwikkelingen rond het in Leiden te vestigen Netherlands Institute for Studies of Islam in the Modern World.

Doch nu de directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid Ministerie OCenW, dr. P. Tindemans, in zijn ingezonden brief (O&W, 20 december) nog eens onderstreept dat dit instituut “vergelijkend onderzoek gaat doen naar hedendaagse politieke, sociale, economische en culturele ontwikkelingen in de héle islamitische wereld (Azië, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de geïndustrialiseerde landen)”, valt te vrezen dat door het nieuwe wetenschappelijk centrum niet alleen enkele Nederlandse islamologen worden uitgesloten, maar ook 9,5 miljoen moslims in Mali, 8 miljoen in Senegal, 7,5 miljoen in Niger, en nog tientallen miljoenen meer in andere Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.