'Op zeer korte termijn'; Wet voor deals met criminelen

DEN HAAG, 3 JAN. Minister Sorgdrager van Justitie is alsnog bereid een wettelijke regeling te maken die het sluiten van zogeheten deals met criminelen mogelijk maakt.

In een gisteren bekendgeworden brief die zij op kerstavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd schrijft de minister “tot nadere bezinning” te zijn gekomen over dit onderwerp na kennisneming van adviezen van de rechterlijke macht en advocatuur.

Vorige maand verklaarde de bewindsvrouw nog te twijfelen aan de noodzaak van een dergelijke wettelijke regeling. Recente strafprocessen hadden Sorgdragers enthousiasme voor een wettelijke regeling verder doen afnemen.

Nu schrijft de minister “op zeer korte termijn” een wettelijke regeling voor de inzet van dit “ingrijpende middel” aan de ministerraad te zullen voorleggen. De minister gaat niet in op de inhoud van het wetsvoorstel. Wel schrijft ze dat “de regeling zodanig strikt moet worden opgezet dat zij alleen met grote terughoudendheid kan worden toegepast; zij komt niet in aanmerking voor toepassing op grote schaal”.

Sorgdrager schrijft dat deals met criminelen “uiterst spaarzaam en bij hoge uitzondering moeten worden ingezet” om te voorkomen dat er alleen nog maar getuigenverklaringen worden afgelegd als de overheid een interessante tegenprestatie biedt.

De minister van Justitie zal rechterlijke uitspraken in haar oordeel betrekken. Deze maand doet het Amsterdamse gerechtshof uitspraak in de Hakkelaar-zaak waarbij justitie bij de vervolging van hasjhandelaren gebruik maakt van twee getuigen met wie een deal is gesloten. Deze week baarde advocaat-generaal A.G. Korvinus opzien door de voorzitter van het college van procureurs-generaal, Docters van Leeuwen, in haar requisitoir te kapittelen omdat hij had ingestemd met een deal waarbij een kroongetuige de toezegging van justitie had dat het OM een rechterlijk vonnis zou negeren.

De raadslieden van de verdachten in de Hakkelaar-zaak hebben de minister deze week verweten dat ze met opzet heeft gewacht met een wettelijk voorstel voor het sluiten van overeenkomsten met verdachten om te voorkomen dat hun cliënten daarvan profiteren. Volgens de advocaten Spong en Mols is de Hakkelaar-zaak door haar weifelende optreden van “een ordinaire hasjzaak” verworden tot “een politiek proces”.

Sorgdrager “legt het antwoord op de vraag of het gewenst is de dealende getuige te accepteren op het bord van de rechter”, aldus de advocaten. “U wordt geacht dat te doen waar de minister niet uitkomt”, hielden zij het hof voor. Beiden menen dat deals volstrekt uit den boze zijn zolang er geen wettelijke regeling is.