Nieuw Amsterdam-Veenoord

In De Blokhut komen de acht bestuursleden en drie ereleden van ijsvereniging Nieuw Amsterdam-Veenoord zoveel mogelijk bij elkaar. Aan de rand van de sintelbaan van de speedwayclub is altijd wel een gelegenheid voor een praatje en een drankje. Ook wanneer het niet vriest in Drenthe en er geen ijs ligt op sintels, vinden college en genodigden tijd voor samenspraak.

Bijvoorbeeld afgelopen jaar, toen vaak en druk moest worden vergaderd over het feest ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vereniging. Sinds twaalf jaar organiseren de mannen van voorzitter Jager de eerste schaatsmarathon op natuurijs van het jaar. Twee weken geleden was het de elfde keer dat de bekendste marathonrijders van Nederland in Veenoord konden inschrijven. Eén keer was er geen schaatsmarathon. Domweg omdat het dat jaar niet was gaan vriezen. Ze keken naar de hemel, snoven de lucht op en luisterden naar de weersvoorspellingen, maar de winter wilde maar niet invallen. Toen namen ze maar een paar drankjes. Maar als het is gaan vriezen, is het toch gezelliger. Dan kijken ze met z'n allen hoe het water dat ze op de sintelbaan hebben gesproeid, langzaam maar zeker een ijslaag vormt. Hoe dikker, hoe beter. Soms droomt het bestuur van een hele dikke laag ijs. Dan zouden ze een keer een speedwayrace op natuurijs kunnen houden. Motoren met spijkerbanden die over het natuurijs van de speedwaybaan van Veenoord razen, dat zou mooi zijn.