'Hek langs rails voor behoud roofvogels'

LELYSTAD, 3 JAN. De Werkgroep Roofvogels Nederland wil dat de Nederlandse Spoorwegen een fijngazig hekwerk plaatsen langs de spoorlijn door het natuurgebied Oostvaardersplassen.

Afgelopen dagen ontdekte H. Dijkman van de werkgroep in totaal twintig dode buizerds, sperwers, rans- en kerkuilen en torenvalken langs het spoor. Volgens hem zijn ze gedood door de trein Almere-Lelystad vice versa, vermoedelijk toen ze een dode prooi van het spoor wilden pikken. “Waarschijnlijk liggen er nog veel meer langs het spoor”, aldus Dijkman. “Niet alleen roofvogels, ook zangvogels worden geraakt door de treinen, die om de vijf minuten langsrazen.”

Dijkman vindt dat de bescherming van roofvogels weinig zin heeft als ze door treinen worden “getorpedeerd”. Zijn werkgroep vindt dat de NS maatregelen moet nemen om aan de slachting van de dieren een einde te maken. “Treinen zouden over een kilometer of zes langzamer kunnen rijden. Een andere mogelijkheid is een kooiwerk van gaas langs de rails te plaatsen. Dat kan eenvoudig vastgemaakt worden aan de stalen kolom van de bovenleiding.” De Oostvaardersplassen zijn voor de vogels een belangrijk overlevings- en verzamelgebied. Er zitten volgens Dijkman veel ruigpootbuizerds en zeker 150 gewone buizerds.

De Roofvogel Werkgroep Nederland vecht sinds ruim vijftien jaar voor de belangen van roofvogels. Ze worden volgens Dijkman dikwijls gedood met behulp van vergif, geweren, klemmen, of vervolgd door het omzagen van bomen en het vernielen van eieren. Dit ondanks het feit dat alle roofvogels in Nederland sinds 1941 formeel beschermd zijn. Er leven naar schatting 100.000 roofvogels in Nederland.

Woordvoerster I. de Zaaijer zegt dat de NS de klacht serieus zal bekijken. “Als het plaatsen van een kooiconstructie technisch haalbaar is en bovendien betaalbaar, dan zijn wij tot veel bereid.”

Het hek moet wel in overeenstemming zijn met de veiligheidseisen, beklemtoont ze.