Gestapo-lijst

Prof. Van Roon heeft ontdekkingen gedaan over een Gestapo-lijst waarop de namen van 17 politiecommissarissen worden genoemd (18 december). Hierbij wordt de naam van Tjipke van der Wal genoemd, die gedurende de oorlog commissaris van de gemeentepolitie in Enschede was. Pas nà de oorlog werd hij tot hoofdcommissaris benoemd van de gemeentepolitie, niet van de rijkspolitie en dat was hij zeker niet geworden als hij Deutschfreundlich of 'verkeerd' was geweest.

Van der Wal - die ik goed gekend heb - verdient het niet om zò door het slijk gehaald te worden als Van Roon doet. Niet alleen bij mij, maar ook bij nog in leven zijnde oud-collega's bij de Enschedese politie wordt hij beoordeeld als een goed Nederlandse politieman en beslist geen verrader. Dat hij in 1939 naar het Gestapo-hoofdkantoor zou zijn gegaan wordt ten zeerste betwijfeld, resp. met 'onmogelijk' afgedaan. Alle politiemensen, die waren opgevoed dat de wet onder alle omstandigheden moest worden gevolgd, hadden het moeilijk in hun werk. Door aan te blijven voorkwamen zij dat NSB'ers hun baan overnamen en konden zij signalen geven aan de ondergrondse. Overigens werd Van der Wal in de oorlogsjaren door de nationaal-socialist Berends uit het politiekorps gezet.