Fiscus en premies '98

Het tarief van de eerste belastingschijf (tot 47.184 gulden) wordt in 1998 verlaagd van 37,3 naar 36,35 procent. De tarieven voor de tweede en derde schijf blijven ongewijzigd op respectievelijk 50 en 60 procent. De tweede schijf loopt tot 56.590 gulden, de derde kent geen beperking.

Het tarief in de eerste schijf bestaat voor 8,85 procentpunt uit belasting en voor 27,5 procentpunt uit sociale premies. Het grootste deel hiervan is bestemd voor de ouderdomsvoorziening AOW (16,5 procentpunt), gevolgd door de bijzondere ziektekosten AWBZ (9,60 procentpunt) en de nabestaandenwet Anw (1,4 procentpunt).

    • Cees Verschure
    • Geld Telt