Effectenbeurs wil keurmerk voor integriteit

AMSTERDAM, 3 JAN. De Amsterdam effectenbeurs wil een keurmerk invoeren om de integriteit en de kwaliteit van de beurs te bevorderen. De directie denkt daarbij aan de oprichting van een onafhankelijke instelling door de branche zelf naar voorbeeld van het Britse Securities Institute (BSI).

Dat maakte president-directeur G. Möller van Amsterdam Exchanges gisteren bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. De nieuw te vormen instelling zou handelaren, commissionairs en bankemployés in staat moeten stellen een soort keurmerk te verwerven dat een kwaliteitswaarborg vormt voor klanten. In Groot-Brittannië vervult het BSI die rol. Volgens Möller met veel succes: “Men kan zich eigenlijk niet permitteren om daar geen lid van te zijn”.

Het plan houdt nauw verband met het fraudeschandaal dat de beurs inmiddels ruim twee maanden teistert. Bij deze affaire zijn niet alleen beleggers, maar ook tientallen handelaren, commissionairs en effectenhuizen betrokken.

Beursgate heeft de effectenwereld volgens Möller diep geschokt. Met het oog op de eenwording van de Europese kapitaalmarkt is het volgens hem van groot belang dat het vertrouwen in de Amsterdam Exchanges zo snel mogelijk wordt hersteld. “Integriteit is één van de belangrijkste aspecten in de concurrentiestrijd tussen de verschillende Europese beurzen in het euro-tijdperk. Amsterdam Exchanges kan zich dan ook geen enkele smet op haar blazoen veroorloven”, aldus de AEX-topman.

De industrietak reguleert zichzelf niet meer volgens Möller. “Maar dat wil niet zeggen dat ze moet weglopen voor de verantwoordelijkheid om de integriteit en kwaliteit van de bedrijfstak te vergroten. Daar waar kennis aanwezig is, rust de verplichting op ons om deze kennis over te dragen. De beurs moet dat gaan doen op een meer geinstitutionaliseerde wijze dan voorheen”, vindt Möller.

Ondanks de “zwarte bladzij” van de beursfraude staat de beurs van Amsterdam volgens Möller sterk in de toekomstige concurrentieslag. Dat is onder meer te danken aan de huidige “ongekende kracht van de Nederlandse economie en doordat de Nederlandse samenleving in Europa vanwege haar duidelijkheid hoog staat aangeschreven”.

De beurspresident liet tevens weten dat de AEX de toelatingscriteria voor nieuwe ondernemingen wil aanpassen. Momenteel is het beleid voor nieuwe noteringen “zeer eenvoudig en star” en steekt de AEX “soms ver boven het Europese wettelijke minimum uit”. Meer maatwerk moet er toe leiden dat meer instellingen zich thuiszullen voelen in Amsterdam.