500 mln duurder'

RIJSWIJK, 3 JAN. Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor 1997 ruim 500 miljoen gulden te weinig begroot voor de vergoeding van geneesmiddelen. Als minister Borst haar beleid niet aanpast zal dat tekort in 1998 verder oplopen. Dat blijkt uit berekeningen die de Stichting Farmaceutische Kengetallen deze week publiceerde.

Minister Borst heeft de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om de stijging van de prijzen van geneesmiddelen aan banden te leggen. Zo werd vorig jaar de Wet Geneesmiddelenprijzen van kracht, die inhield dat de prijzen met ingang van juni 1997 met 20 procent daalden.

Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen is het effect van die maatregelen langzamerhand uitgewerkt. Het ministerie heeft de besparingen die zij op grond van de Wet Geneesmiddelenprijzen in 1997 zou boeken veel te optimistisch ingeschat. Die vielen volgens SFK vorig jaar 190 miljoen lager uit dan het ministerie verwachtte. Verder heeft het ministerie de structurele stijging van de prijzen van geneesmiddelen onvoldoende meegerekend. Dat is opnieuw een tegenvaller van 190 miljoen, aldus de stichting. En tenslotte heeft het ministerie zich verkeken op de vervanging van duurdere door goedkopere medicijnen: een misrekening van 129 miljoen. Gebleken is dat nieuwe medicijnen die wel worden vergoed, maar nog niet in het vergoedingssysteem voor geneesmiddelen zijn opgenomen, gemiddeld veel duurder zijn dan de al bekende medicijnen. In 1997 verwachtte het ministerie 740 miljoen te kunnen besparen op de kosten van geneesmiddelen. (ANP)