Wijziging Franse grondwet nodig

PARIJS, 2 JAN. Frankrijk moet zijn grondwet veranderen voordat het over kan gaan tot de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam. Dat heeft de Franse Constitutionele Raad woensdag geconcludeerd.

Volgens de Raad schept het Verdrag de mogelijkheid om meerderheidsbeslissingen te nemen over bijvoorbeeld immigratie, politiek asiel en grenscontroles en is dat in strijd met de Franse grondwet in zijn huidige vorm. President Chirac en premier Jospin hadden eerder deze maand gezamenlijk om een oordeel van de Raad gevraagd. De grondwetswijzing kan plaatshebben via een stemming in het parlement of door een referendum. Algemeen wordt er in Frankrijk van uit gegaan dat de regering voor het eerste zal kiezen. Bij een referendum over 'Maastricht' in 1992 stemde slechts 51 procent voor dat verdrag. (AFP)