Toezichthouder is verrast; 'Telecomwet VS in strijd met grondwet'

NEW YORK, 2 JAN. Een federale rechter in Texas acht delen van de Telecommunicatiewet van 1996 in strijd met de grondwet. Volgens de rechter hebben de regionale telefoonmaatschappijen het recht zich op de markt voor lange-afstandsverbindingen te begeven.

Volgens de rechter, die 31 december uitspraak deed, worden de regionale telefoonmaatschappijen - de zogeheten Baby Bells -gestraft voor hun monoplie, terwijl ze nog niets hebben misdaan. Hij staat hun daarom nu toe ook lange-afstandsverbindingen en internationaal telefoonverkeer te verzorgen.

Bij maatschappijen die nu lange-afstandsverbindingen verzorgen (goed voor een omzet van 80 miljard dollar)overheerste verbazing over de uitspraak. De toezichthoudende instantie op uitvoering van de wet, de Federal Communications Commission (FCC), toon de zich 'uiterst bezorgd'. Ook analisten waren verrast door de uitspraak die in hoger beroep ongetwijfeld zal worden aangevochten. “Dit was de hoeksteen van de nieuwe telecommunicatiewet”, aldus telecomanalist Scott Cleland van de Legg Mason Precursor Group in Baltimore. “Dit gooit die hele wet ondersteboven.” De Amerikaanse telecommunicatiemarkt is in principe vrij mits de spelers aan bepaalde voorwaarden voldoen. De telecommunicatiewet van 1996 maakte een einde aan de strikte regels die de markt opdeelde in spelers die alleen lange-afstandsverbindingen verzorgden en andere die regionale, streng gereguleerde monopolies hadden. Op de markt voor lange afstanden waren vooral AT&T, MCI en Sprint actief terwijl de gehele VS was opgedeeld in zeven regio voor de Baby Bells, officieel RBOC's (Regional Bell Operating Companies) geheten. Dat systeem ontstond na het van staatswege splitsen van het monopolie van AT&T in 1984. Het congres wilde via de nieuwe wet de markt weer opengooien en het in principe mogelijk maken voor alle telecommaatschappijen om in alle sectoren activiteiten te ontplooien. Voorwaarden bij het invoeren van de wet was echter dat de Baby Bells pas lange-afstandsverbindingen mochten gaan verzorgen als duidelijk was dat ze in hun regio andere maatschappijen toestonden.

Tot op heden is elk verzoek van de Baby Bells om hun activiteiten uit te breiden door rechtbanken geweigerd. Sommige waarnemers vonden de uitspraak van rechter Kendall belachelijk, omdat hij de Baby Bells zou belonen voor iets wat ze hebben nagelaten. Immers, ze hebben in de praktijk nog steeds monopolies en laten nauwelijks concurrenten toe. “Dit is een uiterste bizarre interpreatie van de grondwet”, aldus Gene Kimmelman van de consumentenunie.