Ramsj

Montaigne: Reis naar Italië. Paperback, Meulenhof 1992, van ƒ 45,- voor ƒ 19,90. Van Gennep Amsterdam.

In september 1580, vlak na de publicatie van zijn beroemd geworden Essais, vertrok de Franse filosoof Michel de Montaigne via Duitsland en Zwitserland naar Italië. Het eerste deel van dit boeiende reisverslag is geschreven door zijn persoonlijke secretaris, het tweede deel door hemzelf. Montaigne was buitengewoon nieuwsgierig en dat maakt dit reisverslag tot een rijke historische bron. Uitstekend vertaald door Anton Haakman, die ook de inleiding schreef.