Ramsj

Erhard Gorys: Reisboek archeologie. Paperback, Bosch & Keuning 1989, van ƒ 59,50 voor ƒ 22,50. De Slegte.

Veel toeristen zijn niet tevreden met de archeologische beschrijvingen in de gangbare reisgidsen; anderzijds is de vakliteratuur te zwaar en te omvangrijk. Deze atlas zit er precies tussen in. Na een algemene inleiding worden wetenswaardigheden over de geschiedenis en archeologie van 110 beroemde opgravingen toegankelijk en deskundig beschreven. Het gaat om nederzettingen, paleizen en heiligdommen in Europa, Noord-Afrika en het Nabije Oosten. Besluit met een uitvoerige woordenlijst. Nuttig en leuk.