Ramsj

Marina Warner: De enige onder de vrouwen. Paperback, Contact 1990, van ƒ 50,- voor ƒ 14,90. De Slegte.

Omvangrijke studie over de oorsprong van de Mariaverering. In de eerste eeuwen van het christendom speelde Maria nog nauwelijks een rol. Warner bespreekt de fabels, de leugens en de kerkelijke machinaties die uiteindelijk hebben geleid tot het beeld van Maria dat ook nu nog in de katholieke kerk wordt vereerd. Zeer lovend ontvangen. Met noten en bibliografie. De illustraties zijn slecht gereproduceerd.