Ramsj

Geoffrey Hindley: The Larousse Encyclopedia of Music. Gebonden, van ƒ 126,- voor ƒ 59,90. Scheltema Amsterdam.

In deze omvangrijke, thematisch ingedeelde encyclopedie, begint de geschiedenis van de muziek met een hoofdstuk over rituele muziek. Daarna volgen 'secties' over ritme, meerstemmigheid, harmonie, het tijdperk van de romantiek en muziek in de moderne tijd. Vooral de laatste twee hoofdstukken zijn zeer uitvoerig. Een en ander wordt ontsloten door een fors register. Besluit met twee verklarende woordenlijsten. De illustraties zijn grotendeels in z/w.