Korpschef bezorgd over gedrag jeugd

AMSTERDAM, 2 JAN. De Amsterdamse korpschef J. Kuiper maakt zich zorgen over de jeugdcriminaliteit in Amsterdam. Alleen al in het westelijk deel van Amsterdam werden dit jaar honderd jongeren beneden de twaalf jaar gearresteerd. Dit heeft Kuiper vandaag gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak.

“Te veel jongeren in onze regio verspelen hun toekomst door gebrek aan leiding en opvoeding, afgebroken schoolopleiding en crimineel gedrag op zeer jonge leeftijd”, aldus Kuiper.

Als voor deze jongeren in de regio geen structurele oplossing wordt gevonden, zal dat volgens korpschef Kuiper in de toekomst “consequenties hebben voor onze samenleving”.

Volgens Kuiper moet verder worden overwogen om het gebruik van alcohol en drugs meer dan voorheen te ontmoedigen en te beperken. Deze middelen spelen volgens de korpschef een grote rol bij agressiviteit op straat.

Het Amsterdamse politiekorps maakt zich momenteel op voor de viering van de zestigste verjaardag van de Koningin op 31 januari aanstaande. Daardoor zal volgens Kuiper bij de Amsterdamse politie “toezicht, bereikbaar- en beschikbaarheid in die periode verminderen”.

De huidige bezetting van de Amsterdamse politie is volgens Kuiper “onvoldoende om de veiligheid te garanderen van een miljoen inwoners van de regio, de anderhalf miljoen forenzen en de tien miljoen toeristen en andere bezoekers die onze regio jaarlijks trekt.” De Amsterdamse politie gaat wel 150 tot 200 politiemensen vrij maken om in de wijken te stationeren. “Buurtbewoners krijgen zo hun eigen bekende politiemensen, waarbij ze met problemen kunnen aankloppen.”

Met die uitbreiding zijn volgens Kuiper “de grenzen van onze flexibiliteit” bereikt.

Burgemeester Patijn van Amsterdam waarschuwde gisteravond in zijn nieuwjaarstoespraak voor het ruimtegebrek in Amsterdam. “We weten absoluut niet waar we over tien jaar nog een huis voor Amsterdam kunnen bouwen. (...) En de stad kan niet wachten. We moeten weten waar we aan toe zijn. In 1998 heeft Amsterdam nog altijd minder inwoners dan in 1938, terwijl de bevolking jong is en dus zou moeten groeien. Maar die groei zal wel weer elders terecht komen.”