Het badpak van Catherine Keijl

“Ben je gek? Doe weg.” Catherine Keijl vindt het maar niets als de Transavia-purser het zondoorlatende badpak uit het flight-magazine in de cabine omhoog houdt. “De hele tent hoeft 't niet te zien”, fluistert de bekende tv-presentatrice. Toch kan de onhandige actie van de purser Keijl er niet van weerhouden het fraaie badpak aan te schaffen.

Een journalist van het weekblad Privé, blijkbaar ook aanwezig op deze vlucht uit Alicante, vindt het voorval belangrijk genoeg om er een artikeltje aan te wijden. Onder de kop 'Het geheime zondoorlatende badpak van Catherine Keijl' verschijnt in het eerste novembernummer in de rubriek Privé Primeur een kort verslag van deze spectaculaire gebeurtenis op grote hoogte. 'De presentatrice zag dat het zondoorlatende badpak (waaronder je huid gewoon bruin wordt) met bijpassende sjaal voor ƒ 110 te koop was. Dat buitenkansje wilde Catherine zich niet laten ontglippen, want in november gaat zij een tv-programma met overwinteraars in Benidorm opnemen'. Bij het artikel plaatst Privé niet alleen een foto van Keijl, maar ook een afbeelding van een dame gehuld in hetzelfde revolutionaire badpak, met daarbij vermeld de naam van de fabrikant en de prijs.

Als Keijl het artikel onder ogen krijgt is zij razend en wendt zich tot Privé. De presentatrice zegt geen toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van haar portret en zeker niet in combinatie met een commerciële mededeling. De publicatie suggereert ten onrechte dat zij aan deze uiting haar medewerking heeft verleend, aldus de boze Keijl, die een kort geding aanspant. Op 9 december troffen de partijen elkaar voor de rechtbank van Amsterdam. De presentatrice beroept zich in de eerste plaats op haar portretrecht. Het portretrecht geeft elke burger het recht zich te verzetten tegen publicatie van zijn portret, voorzover hij daarvoor een redelijk belang heeft. Helaas voor Keijl meende de rechter dat een redelijk belang in dit geval ontbreekt. Volgens de rechter ging het slechts om de illustratie van een “uiterst onschuldig - om niet te zeggen onnozel - bericht. Ook al wordt ervan uitgegaan dat Keijl een presentatrice is die haar vak serieus neemt, dan doet deze publicatie daaraan geen afbreuk.” Ook de privacy van de bekende presentatrice is volgens de rechter niet geschonden, omdat het incident zich heeft afgespeeld in een middel van openbaar vervoer en Keijl dus had moeten weten dat haar handelen openbaar kenbaar was.

Maar zo snel laat Keijl zich niet uit het veld slaan. Tijdens de zitting deed Keijl ook een beroep op de merkrechten op haar uiterlijk. De presentatrice blijkt haar hoofd als merk geregistreerd te hebben, een beschermingsvorm waarvoor tegenwoordig steeds meer bekende Nederlanders kiezen, als aanvulling op het soms beperkte portretrecht. Met dit beroep heeft Keijl een primeur, want zij is de eerste nationale bekendheid die zich in een rechtszaak op een portretmerk beroept. Desondanks kan ook dit gedeponeerde hoofd de presentatrice niet helpen. De rechter stelt vast dat merkrechten alleen maar ingeroepen kunnen worden als het merk gebruikt wordt in het economisch verkeer. Van economisch verkeer is hier geen sprake, het gaat immers gewoon om de illustratie van één van de vele artikeltjes in de Privé, aldus de rechter.

Niet bekend