Half miljoen voor behoud Viking-schip

UTRECHT, 2 JAN. Het Centraal Museum in Utrecht krijgt ruim een half miljoen gulden van de Europese Commissie voor onderzoek naar de conserveringsmogelijkheden van een trekschuit uit 997 na Christus. Samen met een subsidie van 190.000 gulden van de gemeente Utrecht biedt dit voldoende middelen voor deskundigen uit Denemarken om met het 20 meter lange gevaarte te onderzoeken. De Denen, van het Nationaal Museum van Denemarken, arriveren maandag.

De boot is in 1930 bij bouwwerkzaamheden ontdekt aan de noordkant van Utrecht. Aanvankelijk werd de ouderdom tot in de twaalfde eeuw herleid. Gaandeweg is die geboortedatum, onder meer door jaarringenonderzoek, teruggebracht tot exact 997 na Christus. Het scheepsmodel vormt de overgang tussen de banaanvorm - bekend van de Candese kano - en de moderne kielboot.

Aanvankelijk werd op grond van mastresten gedacht dat het een zeilboot was. Nu denken de deskundigen dat het gaat om een trekschuit. In 997 was Utrecht een belangrijke havenstad. Het schip zou zijn benut voor transport naar de Zuiderzee. Het Nationaal Museum van Denemarken is een topinstituut op het gebied van scheepsarcheologie en scheepsrestauratie. De Denen gaan bekijken hoe het historisch zeer waardevolle gevaarte kan worden behoed voor verder verval. (ANP)