Bezorgheid over Kyoto

ROTTERDAM, 2 JAN. Het bedrijfsleven is bezorgd over de mogelijke consequenties van de afspraken over reductie van broeikasgassen die twee weken geleden in Kyoto zijn gemaakt. “Is het wel haalbaar wat de regering wil?”, zegt milieu-expert drs. Wiel Klerken van de ondernemersorganisatie VNO-NCW.

Hij heeft berekend dat de Kyoto-afspraken voor Nederland neerkomen op een vermindering van de (CO2)-uitstoot met 40 tot 50 procent vergeleken bij het huidige niveau. In Nederland is al veel is gedaan aan energiebesparing. Extra inspanningen worden steeds duurder. Als die niet gelijk over de industrielanden worden verdeeld worden ze een aanslag op de concurrentiekracht van vooral de Nederlandse industrie, zegt Klerken. Het Energie Onderzoekscentrum Nederland (ECN) meent dat alle economische sectoren aan de uitvoering van 'Kyoto' “grote bijdragen” moeten leveren. Energiebesparing is niet voldoende, ook zullen productieprocessen moeten worden aangepast en volumes beperkt. Hoogovens krijgt daarbij mogelijk hulp van de overheid, bij de aluminiumproductie gaat het vanzelf omdat er smelters worden gesloten. De voorzitter van de Klimaatcommissie in de Tweede Kamer Eimert van Middelkoop (GPV) vindt dat de Nederlandse industrie “niet de klem op de neus” mag worden gezet als de Verenigde Staten en China “niks doen” aan de vermindering van broeikasgassen.