Aandeelhouders GPB eisen meer dividend

Door de aandeelhouders van het toekomstige Grootschalige Productie Bedrijf (GPB) wordt nog druk onderhandeld over de verdeling van de inkomsten. Een aantal aandeelhouders plaatst vraagtekens bij de dividenduitkering en de samenstelling van de directie en de raad van commissarissen van het GPB. Dat GPB ontstaat na een fusie tussen de Samenwerkende Electriciteits Productiebedrijven (SEP) en vier regionale productiebedrijven

Noord-Holland en Zeeland, mede-eigenaren van respectievelijk twee regionale productiebedrijven, liggen dwars. Bestuurders van beide provincies houden vast aan de afspraak van 20 december dat het GPB jaarlijks 80 miljoen gulden aan dividend uitkeert. SEP-directeur N. Ketting liet op een persconferentie weten dat er tot 2002 geen enkel dividend zal worden betaald.

“Die mededeling heeft ons zeer verbaasd”, zegt F. de Zeeuw, gedeputeerde van Noord-Holland. Aandeelhouders van de gefuseerde productiebedrijven toucheerden gezamenlijk jaarlijks ongeveer 200 miljoen gulden dividend. Volgens De Zeeuw maakt een winstuitkering van 80 miljoen gulden deel uit van de voorstellen zoals die op 20 december zijn besproken. Het GPB heeft volgens Ketting het geld hard nodig om het eigen vermogen op te krikken tot 45 à 55 procent van het balanstotaal. Behalve Noord-Holland pleit ook Zeeland voor voortzetting van de winstuitkering.