Arubaanse formateur zit met een probleem

Na de verkiezingen voor een nieuw parlement op Aruba zijn de verschuivingen minimaal. Dat is lastig voor de vorming van een nieuwe coalitie.

DEN HAAG, 15 DEC. De Arubaanse Volkspartij (AVP) van premier Henny Eman heeft bij de verkiezingen voor een nieuw parlement afgelopen vrijdag geen abolute meerderheid gehaald.

De uitslag was identiek aan die van de vorige verkiezingen: tien zetels voor de AVP, negen voor de Electorale Volks Beweging (MEP) en twee voor de liberale OLA. Doordat een absolute winnaar ontbreekt, dreigt de vorming van een nieuw kabinet in een impasse te geraken.

De AVP mocht zich vrijdagavond dan wel de grootste partij noemen, maar premier Henny Eman toonde zich daarover geen gelukkig man. Hij had gehoopt op een meerderheid in het 21 zetels tellende parlement, maar met de behaalde tien zetels bleef die meerderheid uit.

Eman weet zich daardoor afhankelijk van een van de andere twee partijen (MEP of OLA) om te kunnen regeren.

Dezelfde situatie deed zich voor bij de vorige verkiezingen, in 1994. Toen koos Eman voor de OLA om mee te regeren en werd de MEP van oud-premier Oduber in de rol van oppositiepartij gedrongen.

Die samenwerking is de AVP vervolgens echter slecht bevallen. Weliswaar zegde de kleine liberale partij de samenwerking op na een scheldpartij van AVP-zijde, maar de druppel was voor de AVP toen al lang over de emmer gelopen.

De AVP ergerde zich vooral aan Glenbert Croes, de minister van Verkeer en Vervoer èn voorman van de OLA, Hij zou onder meer vriendjespolitiek bedrijven en fouten hebben gemaakt bij de aanbesteding van grote projecten op Aruba.

De Algemene Rekenkamer heeft eerder vastgesteld dat Croes belangrijke besluiten heeft genomen zonder het parlement daarin te kennen.

De AVP heeft al voor deze verkiezingen aangekondigd niet weer met Croes en de zijnen te willen samenwerken. En dat is lastig, want samenwerking met de MEP lijkt ook uitgesloten.

Beide partijen zijn elkaars aartsvijanden. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat de MEP een verbintenis aangaat met Croes, maar de MEP heeft hem juist de afgelopen jaren steeds afgeschilderd als een boze, corrupte boeman.

De aantijgingen en geruchten hebben hun uitwerking op het kiezersvolk niet gemist. Deze keer stemden vierduizend Arubanen op OLA van Glenbert Croes, tegenover 4.400 mensen in 1994. Overigens nam het aantal kiesgerechtigden toe met ruim 5.000. Vrijdag leek de OLA terug te zakken naar één zetel, maar aan het einde van de avond haalde de partij een restzetel binnen en kwam zo toch nog op twee zetels uit.

De rest van de avond had vooral een strijd laten zien tussen de twee grote partijen, AVP en MEP. Beide lagen steeds dicht bij elkaar, maar uiteindelijk won de partij van premier Henny Eman. De kleine partijen (PARA, ADN en MAS) kwamen er niet aan te pas op de PPA na. Maar deze partij bleef net onder de kiesdrempel hangen.

Bijna 86 procent van de stemgerechtigde kiezers trok vrijdag naar de stembureaus.

Die bureaus gingen te laat open. De sleutels waren niet op tijd beschikbaar bij het hoofdstembureau. Ook bleek een aantal oudere kiezers hun stem niet te kunnen uitbrengen, omdat ze hun identiteitsbewijzen niet op tijd hadden vernieuwd, aldus directeur R. Pablo van het hoofdstembureau.

Gouverneur O. Koolman moet nu proberen een coalitie te vormen. Minister Voorhoeve (Arubaanse en Antilliaanse Zaken) heeft tegen de Arubaanse krant Amigoe al gesproken van een “harde dobber” voor de formateur. Voorhoeve benadrukte dat Nederland zich niet met de formatie zal bemoeien. “Dat zou terecht als betutteling worden gezien.”

Oud-premier Oduber (MEP) nam alvast een voorschot op de formatie. Enkele uren na de verkiezingsuitslag riep hij zijn actieve aanhangers op hun vlaggen en stickers niet in de vuilnisbak te gooien.

Want, zo meende hij, er zouden binnenkort wel eens opnieuw verkiezingen moeten worden gehouden.