Stellingen

Niet bekend

M.M. ROOZENDAAL, LU Wageningen

Kernactiviteiten en synergie zijn de jokers uit de managementlectuur die als argument voor elke beslissing inzetbaar zijn.

A. VAN OIJEN, Katholieke Universiteit Brabant

De aaibaarheid van katten is evenredig met de verstreken tijd sinds ze voor het laatst eten hebben gehad.

R.P. KROM, Technische Universiteit Delft

Een wetenschappelijke tekst is een gestold conflict tussen werkelijkheid en woorden.

K. DE VEY MESTDAGH, Rijksuniversiteit Groningen

De 'Coca-cola-light-man' heeft de bouwvakker een geheel nieuw zelfbewustzijn gegeven.

M. KALLEWAARD, Universiteit Utrecht