Onder strikte milieuvoorwaarden; Kabinet accepteert groei luchtvaart

DEN HAAG, 29 NOV. De luchtvaart in Nederland mag verder groeien, mits wordt voldaan aan strikte milieueisen. Het kabinet heeft dit gisteren besloten. Verder onderzoek moet uitwijzen of de groei op Schiphol kan worden opgevangen of dat een aanvullende luchthaven nodig is.

Premier Kok kondigde gisteren vier onderzoeken aan, die snel van start moeten gaan: naar optimale benutting van Schiphol binnen de geldende milieugrenzen, naar aanleg van een luchthaven op de Maasvlakte, in de Noordzee en in Flevoland. De minister-president benadrukte dat een luchthaven op een van deze plekken een “aanvulling” zal zijn voor Schiphol. “We spreken niet over een tweede nationale luchthaven”, aldus Kok.

Hij erkende dat het onderzoek naar een optimaal gebruik van Schiphol in maart volgend jaar het eerst klaar zal zijn. De onderzoeken naar een luchthaven in de Noordzee, op de Maasvlakte of in Flevoland zullen naar verwachting in september klaar zijn. Toch zal het kabinet in maart “geen onomkeerbaar besluit” over de verdere groei van Schiphol nemen, aldus Kok. “We zullen waarschijnlijk in maart besluiten tot een vervolgnotitie.”

Schiphol moet de komende tijd volgens de premier wel groeien, omdat de aanleg van een 'aanvullende' luchthaven enige tijd vergt. “Het is heroïsch te veronderstellen dat de sprong van een vijfde baan naar de nieuwe locatie kan, zonder in de tussentijd Schiphol beter te gebruiken.” De vijfde baan, die evenwijdig loopt aan de Zwanenburgbaan, moet in 2003 klaar zijn. Wel benadrukte Kok gisteren diverse malen dat de groei van de luchtvaart binnen de milieunormen moet blijven.

De coalitiefracties in de Tweede Kamer reageerden verheugd op het besluit. Het Tweede-Kamerlid Te Veldhuis (VVD): “De grootste winst is de principiële keuze om de luchtvaart in Nederland te laten groeien.” De PvdA-fractie is blij dat het kabinet meer tijd neemt om “een verantwoorde beslissing” te nemen over de vraag waar de luchtvaart in Nederland op de lange termijn kan groeien en daarbij vasthoudt aan de eisen op het gebied van milieuvervuiling en geluidsoverlast. Van 't Riet (D66) vindt het wel te vroeg om al voor een extra luchthaven te kiezen. Daarentegen hebben de organisaties Natuur en Milieu en Milieudefensie verzet aangekondigd tegen het kabinetsbeleid.

Na afloop van een brede maatschappelijke discussie over de nut en noodzaak van een groeiende luchtvaart ontstond de afgelopen weken onenigheid in het kabinet over de aard van het te nemen besluit. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wilde snel een principebesluit dat tevens zou inhouden dat wordt begonnen met de voorbereiding van verdere uitbreiding van Schiphol.

Minister De Boer (Milieu) wilde dat de verschillende opties - naast uitbreiding van Schiphol aanleg van een luchthaven op een van de drie genoemde plekken - gelijkwaardig naast elkaar worden gelegd.