Kerstactie 97

Ieder jaar biedt de commissie 'Lezers van NRC Handelsblad' financiële hulp aan mensen in moeilijke situaties of regelrechte nood. Dat kunnen daklozen zijn, maar ook drugsverslaafden, gehandicapten of vluchtelingen: mensen aan de rand van het bestaan die geen reserves hebben en op niemand kunnen terugvallen.

Vorig jaar verkreeg het fonds, opgericht in 1928, rond kerst uit gaven zo'n 163.000 gulden, wederom een recordopbrengst. Ook dit jaar vraagt de commissie de lezers om een schenking, waarmee zij eenmalig laten delen in hun welvaart. Het geld wordt nooit rechtstreeks aan hulpbehoevende particulieren gegeven, maar altijd door tussenkomst van plaatselijke hulporganisaties, niet alleen gevestigd in de Randstad maar in het hele land. Vorig jaar konden 48 aanvragen worden gehonoreerd. Daarvan profiteren onder meer de stichtingen Huiskameraanloop jeugdprostitutie, crisiscentra en vrijwilligersorganisaties voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten. De commissie onderzoekt iedere aanvraag zorgvuldig en probeert het geld daar terecht te laten komen, waar de nood het hoogst is. Ook dit jaar rekent zij op uw gaven.

De leden van de commissie zijn: mevr.mr. T. Faber-de Heer, oud-hoofd afdeling voorlichting van het ministerie van Justitie; mevr. M.L. Tiesinga-Autsema, oud-lid Eerste Kamer; drs. A.E. Jansen, klinisch psycholoog Psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel te Den Bosch; mr. E.IJ. Spier, notaris te Amsterdam; mr. O. Regout; H. Vis, oud-stafmedewerker Dagbladunie U kunt uw gift overmaken op postgiro 28.06.200 ten name van Fonds van NRC Handelsblad-lezers in Amsterdam