Kabinet vervangt laatste Franse wet

DEN HAAG, 29 NOV. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met de vervanging van de laatste Franse wet in Nederland. De nieuwe Mijnbouwet vervangt de 'Loi concernant les Mines, les Miniores et les Carriores' uit 1810.

In de nieuwe wet worden alle uitvoeringsbesluiten en regelingen op het gebied van de opsporing en winning van delfstoffen opgenomen. Ook regelt het wetsontwerp nieuwe onderwerpen zoals bodemdaling en aardbevingen als gevolg van delfstofwinning, aardwarmte en opslag in de ondergrond dieper dan 100 meter. Verder staan in het wetsontwerp milieuvoorwaarden bij opsporing en winning, doelmatige winning van delfstoffen en opruiming van platforms.