Kabinet: meer geld voor strijd tegen CO2

DEN HAAG, 29 NOV. Om het bedrijfsleven meer mogelijkheden te geven om de uitstoot van CO2 aan te pakken verhoogt het kabinet het daarvoor beschikbare budget van 750 miljoen gulden naar 1 miljard.

Daar kunnen allerlei projecten van worden betaald waarmee energie kan worden bespaard, en “schone” energie kan worden ontwikkeld.

Het kabinet heeft voor 1997 en 1998 750 miljoen gulden uitgetrokken voor CO2-maatregelen en klimaatbeleid. Gezien de grote belangstelling voor een subsidie hebben de ministers De Boer (Milieu) en Wijers (Economische Zaken) besloten nu al 250 miljoen gulden van het budget voor 1998 te reserveren voor meer subsidies. De projecten hebben vaak te maken met het benutten van restwarmte. Dat is warmte die, binnen of buiten de industrie, verloren gaat, terwijl die bij voorbeeld nog kan worden gebruikt in huishoudens.

De Boer en Wijers denken dat dankzij de subsidies jaarlijks 4 tot 5 megaton CO2 minder kan worden uitgestoten. Dat helpt bij het bereiken van de vermindering die Nederland volgens afspraken in de Europese Unie moet waarmaken. Bij een economische groei van 2,8 procent per jaar moet Nederland in 2010 44 megaton CO2 en andere broeikasgassen minder uitstoten dan in 1990. Deze norm wordt overigens mogelijk verlaagd na de VN-klimaatconferentie die maandag in Kyoto (Japan) begint.

Intussen oefent directeur H. Brinkers van het gasbedrijf Gamog - goed voor 6,5 procent van de Nederlandse gasafzet - kritiek op de wijze waarop de overheid de uitstoot van CO2 tot nu toe heeft bestreden. Brinkers: “De rijksoverheid frustreert kleinschalige vormen van energieopwekking. Daardoor laten met name Economische Zaken en VROM een kans liggen om de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 8 miljoen ton te verminderen. Een hoeveelheid die overeenkomt met het laten staan van 3,1 miljoen auto's.” Hij stelt dat door warmte en stroom voortaan per woonhuis op te wekken er veel efficiënter met het bestaande gas kan worden omgegaan. De overheid denkt, volgens Brinkers, echter met grootschalige stroomopwekking greep te krijgen op de CO2 uitstoot. Volgens berekeningen van de Gamog kan met kleinschalige inzet een kuub gas volledig in bruikbare energie worden omgezet. Bij de huidige elektriciteitscentrales is maximaal een rendement van 65 procent te halen.

Gisteren presenteerde Brinkers een plan met de naam Gastarkie: elk woonhuis of bedrijf voorziet met een eigen gasgestookte micro-warmtekrachtcentrale in de eigen behoeft aan energie.