Huursubsidie boeit Kamer niet meer

Wat kan worden gedaan tegen het niet-gebruik van huursubsidie? Dat wilde de Tweede Kamer gisteren weten tijdens een ronde-tafelgesprek met de uitvoerders van de subsidie.

DEN HAAG, 29 NOV. Het leek wel een verplicht nummer, de ronde-tafelgesprekken die de vaste Kamercommissie Volkshuisvesting voerde met de uitvoerders van de individuele huursubsidie. De fractievoorzitter van GroenLinks, Rosenmöller, had de overige fractievoorzitters nu eenmaal om steun voor een onderzoek gevraagd om er achter te komen waarom eenderde van de huurders die wel recht hebben op huursubsidie er geen gebruik van maakt - het zogenoemde niet-gebruik.

De fractievoorzitters van de grote partijen leken niet anders te kunnen dan met het verzoek van Rosenmöller in te stemmen. De huursubsidie is immers verworden tot een van de belangrijkste bestrijdingsmiddelen van de armoede. En wie kan er - met de naderende verkiezingen voor gemeenteraad en Tweede Kamer - nu tegen een onderzoek zijn naar het waarom van het falen van dat middel? De grote partijen in elk geval niet.

Zo kreeg Rosenmöller zijn onderzoek, dat werd gegoten in een zogenoemd ronde-tafelgesprek. En zo zaten gisteren de Kamerleden voor de tweede keer in een week tegenover acht vertegenwoordigers van instellingen die met de uitvoering van de huursubsidie te maken hebben. Doel van de bijeenkomst was het vinden van middelen om het niet-gebruik - en daarmee voor een deel de armoede - met wortel en tak uit te roeien.

Van enig enthousiasme ten aanzien van dit voornemen was bij de volksvertegenwoordigers evenwel geen sprake. De meesten waren te laat, VVD'er Hofstra kwam helemaal niet en PvdA'er Duijvestein hield zich tijdens de ronde-tafelgesprekken vooral bezig met het lezen van het blad Cobouw, het spelen met zijn horloge en het bijwerken van zijn persoonlijke financiële administratie.

Ook van de mensen aan de andere kant van de tafel, de vertegenwoordigers van gemeenten, sociale diensten, woningcorporaties en sociaal raadslieden kwam weinig vuurwerk. Op de vanzelfsprekende vraag van het Kamerlid Meijer (Senioren 2000) hoe de regeling rondom de huursubsidie versimpeld kan worden, moest iedereen het antwoord schuldig blijven. Dat het voor veel huurders, vooral ouderen, heel moeilijk is om huursubsidie te krijgen, daarover waren alle uitvoerders het wel eens. De complexiteit van de, al versimpelde, huursubsidiewet werd door iedereen als een van de belangrijkste oorzaken van het niet-gebruik aangemerkt.

De ronde-tafelgesprekken moesten echter niet zozeer over de oorzaken gaan, als wel over de oplossingen. Daarvan bleken er op grond van schoorvoetende gemeentelijke initiatieven drie categorieën te bestaan. Eén daarvan is het ene loket waarachter een ambtenaar zit die eenieder die zich bij hem meldt, doorzaagt of er wel gebruik van voorzieningen wordt gemaakt. Een tweede categorie oplossingen die tijdens de rondetafelgesprekken aan de orde kwam is het huisbezoek. Nadeel is dat slechts weinig ambtenaren op de hoogte zijn van alle details rond de regeling.

De oplossing waar de meeste aandacht naar uit ging was die van de gemeente Groningen: het koppelen van zoveel mogelijk adresbestanden om erachter te komen wie wel recht heeft op zaken als huursubsidie en kwijtschelding, maar er geen gebruik van maakt. Onderzoeker A. Klein Rouweler van de sociale dienst van Groningen hoeft, nu hij de bestanden van gemeente, woningcorporaties, arbeidsbureau en de dienst naast elkaar heeft gelegd, nog maar op één toets te drukken om de namen en adressen te krijgen van alle Groningse niet-gebruikers van huursubsidie.

Zover is het nog niet, want de Registratiekamer maakt bezwaar en heeft grote zorgen over de privacy van de Groningse bevolking als zomaar mensen worden benaderd op grond van hun inkomenssituatie. De deelnemers aan de ronde-tafelgesprekken waren het er niet over eens waar de balans ligt tussen de opvatting van de Registratiekamer en de werkwijze van de sociale dienst van Groningen. Totdat Kamerlid Vos (GroenLinks) in de blessuretijd van de gesprekken kwam met de ultieme oplossing: het betalen van de huursubsidie via de belastingen. Dat zou aan alle moeilijkheden een einde maken, meenden de uitvoerders. Geen uitvoeringsproblemen en -kosten meer, geen moeilijke balans meer tussen privacy en armoedebestrijding en dus waarschijnlijk ook geen parlementair onderzoek meer naar het niet-gebruik van huursubsidie.

    • Robert Giebels