Extra geld voor pabo

Enkele honderden pabo-studenten die nu geen recht hebben op studiefinanciering krijgen straks toch geld voor hun studie. Minister Ritzen van Onderwijs wil op deze manier meer studenten naar de pabo-opleidingen trekken.

Het is de bedoeling dat de studenten 1.872 gulden per jaar krijgen. Met dit geld kunnen ze een deel van het jaarlijkse collegegeld betalen. Door de klassenverkleining in het basisonderwijs en de vergrijzing onder docenten zijn naar verwachting 27.500 nieuwe leerkrachten nodig. De regeling geldt voor alle studenten die dit schooljaar aan een dagopleiding van de pabo zijn begonnen zonder studiefinanciering te ontvangen.