Doodseskaders drugskartel Suriname

DEN HAAG, 29 NOV. Het Surinaamse drugskartel beschikt over een 'doodseskader' dat de afgelopen jaren ten minste twintig medewerkers om het leven heeft gebracht, omdat ze onbetrouwbaar werden bevonden.

Dit staat in de acht anonieme getuigenverklaringen en in een verklaring op naam die vanaf juni 1994 zijn afgelegd tegenover de Haagse rechter-commissaris mr. G.C. Haverkate. Tot vorig jaar leidde Haverkate het onderzoek naar de betrokkenheid bij cocaïnehandel van ex-legerleider D. Bouterse van Suriname. Op de verklaringen, die deel uitmaken van het justitiedossier, is door deze krant de hand gelegd.

Verscheidene getuigen hebben verklaard dat het doodseskader wordt geleid door hooggeplaatste militairen die voor een deel nu nog actief zijn in de inlichtingendienst die ressorteert onder president Wijdenbosch. De getuigenverklaringen, die voor justitie het belangrijkste bewijsmateriaal vormen, gaan alleen over moorden gepleegd in Suriname.

De voor Bouterse meest belastende verklaring is op 2 juni 1994 tegenover de onderzoeksrechter afgelegd door een 35-jarige Surinamer die sinds 1990 in Rotterdam woont. Hij heeft op naam verklaard.

De 'Rotterdammer' vertelt hoe hij na persoonlijke opdracht van Bouterse als lid van een veertien leden tellend peloton van het Surinaamse leger midden jaren tachtig belast was met de bewaking van een cocaïnelaboratorium in het westen van Suriname. Na onenigheid met Bouterse over het niet uitvoeren van een opdracht zijn dertien bewakers vermoord. De 'Rotterdammer' wist naar Nederland te vluchten.

Uit de anonieme verklaringen blijkt ook dat Bouterse de voormalige rebellenleiders R. Brunswijk, die opstandige bosnegers aanvoerde, en Thomas, de leider van een groep Indianen, concessies heeft verleend om vanuit bepaalde gedeelten in het Surinaamse binnenland cocaïne naar Nederland te smokkelen.

Bij de Haagse politie is inmiddels onvrede ontstaan over de wijze waarop het Haagse openbaar ministerie de strafzaak tegen de verdachten van het Suri-kartel voorbereidt. Medewerkers van het speciale Copa-politieteam (Copa staat voor Colombia-Paramaribo) reageren met verbazing op het besluit dat het afgelopen weekeinde werd genomen om de strafzaak tegen hoofdverdachte kolonel E. Boerenveen plotseling te seponeren.

De leider van het Copa-team T. Driessen vernam die beslissing, aldus collega's, afgelopen maandagavond via Teletekst.

    • Marcel Haenen