Cathedra (8)

Anna Tilroe stelt, dat de moderne kunst elitekunst is en dat wat hoogwaardige kunst is, wordt uitgemaakt door een groep, bestaande uit museumdirecteuren, verzamelaars, kunsttheoretici en kunstenaars. Een oplossing voor dit probleem heeft zij niet.

Ik denk dat mettertijd de appreciatie van deze kunstvorm zal verdwijnen. Ondertussen kan men niet veel meer doen dan in woord en daad blijven protesteren, het laatste door weg te blijven uit dit soort musea. De verklaring van Rudi Fuchs, dat het doek 'te zuiver' was, waardoor mensen “zich als graffitispuiters voor een witte muur gaan gedragen” acht Tilroe bigot. Ik deel die mening.

De bijdrage van Janneke Wesseling over de vernieling, in hetzelfde nummer van NRC Handelsblad, wordt echter gekenmerkt door een bizarre verdediging van het werk. Zij meent, dat de vernieling van zijn schilderijen niet te maken heeft met verzet tegen zijn (volledig abstracte en daardoor oninvoelbaar geworden) kunst, maar met verzet tegen zijn oproepen van een intense, haast fysieke ervaring van het sublieme. Dat een verzet juist hiertegen volstrekt onlogisch is, ontgaat haar blijkbaar.

Verder heeft zij het over het sublieme zou bestaan uit: “Leegte, Duisternis, Eenzaamheid en Stilte.” Alles met hoofdletters geschreven. “Subliem zijn onder andere”: gaat zij verder, “grootheid van dimensie, oneindigheid, opeenvolging en uniformiteit van delen, luister en schittering, verblindend licht - allemaal aspecten, die een rol spelen in de schilderijen van Newman”.

In navolging van Shakespeare is mijn antwoord: words, words, words.

Ook deelt Wesseling mee, dat het doek 'handmatig' gemaakt is. Stel je voor, dat het niet zo was!

Ik hoop dat Rudi Fuchs c.s. niet te veel geld besteedt aan een poging tot restauratie van het betreffende doek. Hoewel de destructie ervan uiteraard een wandaad blijft, mogen de littekens blijvend tonen, dat het hier om een zeer omstreden kunstvorm gaat.

    • Dr. G.P.M. Kruyver