Cathedra (7)

Paul Cliteur wil de 'herschapen' Newman (of is het nu een Van B.?) handhaven in zijn nieuwe staat om te dienen als markering van een “omslagpunt in de geschiedenis van de moderne kunst”.

Maar hoe denkt hij dit nieuwe kunstwerk te beschermen? En waarom vindt hij dat dat moet? Als men verzet tegen een bepaalde kunstvorm mag uiten door het verbeteren van een werk, zijn niet alleen alle bestaande kunstwerken vogelvrij, maar ook alle 'verbeterde' werken. En dan is restauratie van het 'verbeterde' werk ook als een 'daad van verzet' te beschouwen.

Cliteur maakt één fundamentele fout: discussie over - of verzet tegen - kunstvormen kan nooit inhouden de vernieling of 'verbetering' van kunstwerken. Een kunstwerk is even autonoom als de kunstenaar die het gemaakt heeft of de filosoof die het 'saai' vindt.

Pierre Janssen heeft ooit gezegd: “Je mag van kunst vinden wat je wilt, maar je moet er met je poten van afblijven.”

    • Harmen Eijzenga