Cathedra (6)

Dat iemand met een stanleymes een schilderij in een museum vernielt, is natuurlijk ontoelaatbaar. In sommige media werd de dader 'gestoord' genoemd. Terecht, denk ik.

Maar nog veel erger gestoord zijn museumdirecteuren die miljoenen guldens aan gemeenschapsgeld uitgeven voor dit soort 'kunstwerken', in een tijd dat een invalide niet eens een rolstoel van acht mille kan krijgen 'omdat er geen budget voor is'.

Waarom laten ze het niet zo? Die sneden voegen een aardige derde-dimensie toe aan dat wezenloos saaie 'verferij'!

    • Hans van den Berge Knegsel