Cathedra (5)

In feite ben ik het eens met de 'besnijder' van Newmans Cathedra, omdat ik dit - nu - een duidelijk gedateerd schilderij vindt. Als zodanig behoort het dan ook thuis in een museum: niet om op te hangen, maar om op te bewaren voor ons nageslacht.

In ben het met Paul Cliteur eens, dat dit schilderij, waarvoor ik nu nauwelijks 10.000 gulden over zou hebben, niet moet worden gerestaureerd (voor zoiets als een miljoen gulden), doch, en dan ben ik rigoreuzer dan Cliteur - het moet zo snel mogelijk in de kelders van het Stedelijk Museum worden opgeslagen - tot op het moment, mocht dit ooit komen - dat het modieuze karakter, dat de 'besnijder' inspireerde tot zijn - begrijpelijke - daad, verdwenen is, en dit werk weer waarde krijgt als 'monument van geschiedenis van de kunst'.

    • Ir. W. Wissing