Cathedra (3)

Hulde aan Anna Tilroe voor haar artikel 'De elite heeft er zelf om gevraagd' (25 november). Eindelijk is hardop gezegd wat bij een flink deel van het publiek al jaren het gevoelen is over huidige 'kunst'uitingen en het voortrekken daarvan door een groep die media, theaters, musea beheerst.

Ik zou alleen de titel 'elite' voor deze groep willen aanvechten. Mensen die wat opleiding kregen en dure banen verwierven, die het tot raadslid/wethoudertje of ander soort ambtenaar (museumdirecteur) brachten, vormen niet automatisch onze geestelijke elite; zij zijn soms goed in hun vak maar hebben te vaak daarbij oogkleppen laten groeien, die hen bijziende maken voor wat om hen heen leeft - met als berucht voorbeeld de talrijke crypto-communisten destijds. Zij hangen dan de in kunstkritieken (en door lieden als Fuchs) gespuide meningen aan om progressief te lijken en te stemmen voor de geldstromen die de 'kunst'uitingen overeind houden.

    • Hugo Lous