Aegons Spice Girls

De moderne financiële jager sjokt niet meer door weer en wind langs de deur om klanten te werven, maar opereert vanuit een fraai kantoor met de koffiekan onder handbereik. Vanachter een gespierde computer vol adressen van zijn doelgroep jaagt hij op nieuwe klanten door ze thuis op te bellen om een afspraak te maken.

Nu die opbel-methode steeds meer weerzin oproept bij zijn prooi, zint de jager op andere middelen om een voet tussen de deur te krijgen. Een bekende manier is deze. Hij schrijft een brief, volgens standaardrecept (daar zijn vast cursussen voor), en belt een paar dagen later op om te vragen of er misschien nog vragen zijn gerezen.

Een lezer stuurde zo'n brief, met tal van kleurige bijlagen, van een van de vele bureaus die zich bezighouden met beleggen en verzekeren, want in die sector wordt het grote geld verdiend.

Dit bureau bedient zich van een zeer algemene naam waaruit niet valt af te leiden wie de aandeelhouders zijn en wie de directie voert. Dat geeft te denken, want adviseren is mensenwerk, een zaak van vertrouwen. Zeker wanneer je dit beweert. “Als onafhankelijk adviesbureau hebben wij ons verdiept in Labouchere Premium Effect en zijn tot de conclusie gekomen dat dit product zijn naam alle eer aan doet.”

Uit navraag bij het Handelsregister blijkt dat de aandelen van het bureau in handen zijn van een Stichting Administratiekantoor met een lange, zeer nietszeggende naam. Dat spoor loopt dood. De directie wordt gevoerd door een andere besloten vennootschap. De directie van die b.v. is in handen van twee holding bv's. Daarvan zijn de aandeelhouders wel bekend, maar die staan niet in het telefoonboek op hun privé-adres.

Het heeft geen zin om hier de bedrijfsnaam te noemen, omdat er in de financiële wereld meer bureaus met een ondoorzichtige structuur opereren. Wie op de geschetste wijze wordt benaderd en twijfelt aan de goede bedoelingen van de afzender, kan zelf het openbare handelsregister bellen en inlichtingen inwinnen, desgewenst zonder zijn naam te noemen. De telefonische inlichtingen zijn gratis (het 0900-nummer kost een gulden per minuut), een schriftelijk uittreksel kost wat geld.

Waarom moet een onafhankelijk bureau dat zich richt op particulieren zo geheimzinnig doen? Misschien omdat men wil verbergen dat de opzet gewoon uit de koker van de Aegon-familie komt en dus helemaal niet onafhankelijk is. Die conclusie kan je trekken uit de aanbiedingen van het bureau. Dat zijn twee vormen van het Aegon Vliegwiel Beleggen, drie effecten-lease producten van Labouchere (een dochter van Aegon), het FiscAlert Magazine van Legio Lease (ook een dochter) en de in Luxemburg gevestigde beleggingsfondsen van de fondsen-exploitant Flemings.

Bij die beleggingsfondsen past een kanttekening. De aanbieding vermeldt niet dat Flemings 5 procent aankoopkosten berekent. Die zijn ondermeer bedoeld als provisie voor de bemiddelaar en gaan van de inleg af.

Een lezeres legde daar ooit 70 duizend gulden in, via een Nederlandse adviseur, en merkte pas een jaar later bij toeval dat er 3.500 gulden was afgetrokken. Waarom zou je in zo'n fonds deelnemen als andere zoals gebruikelijk 0,5 procent kosten rekenen?

Veel informatie over honderden bij De Nederlandsche Bank geregistreerde beleggingsfondsen staat in de Grote Gids Beleggingsfondsen-1998 van de uitgeverij Press Search Beleggingsonderzoek in Weesp.

Verzekeraar Aegon is moeder van een gezin wilde dochters (waaronder ook Spaarbeleg) die niet meer over straat zwerven om klanten op te pikken, maar anderszins toch flink en onophoudelijk aan de weg timmeren. Ze lijken op de Spice Girls: die doen van alles, behalve zingen. Die van Aegon doen ook van alles, behalve onafhankelijk adviseren.

Deze aanpak levert de Aegon geen windeieren op, blijkt uit de recente bedrijfsresultaten. Het aandeel is, mits op een goed moment gekocht, wellicht een betere manier om te profiteren van de beurs dan deelnemen in een van hun beleggingsplannen. Dan zit je als belegger immers aan de ontvangende kant van de kassa, terwijl een deelnemer ten dele (voor de kosten die hij betaalt) aan de betalende kant zit.

Staan er nog opmerkelijke punten in de brochures? Ja. “Gelet op de vroege sluitingsdatum en de verwachte toename van aankooporders op de Amsterdamse Beurs, verzoeken wij u per ommegaande te reageren.” Voor de drukte op de beurs hoeft u geen haast te maken, want je kan er dezer dagen een kanon afschieten zonder een order te raken. Het gaat veeleer om de aftrek van de betaalde lease-rente in het belastingjaar 1997.

En tot slot deze. “Met het Vliegwiel Kapitaal introduceert Aegon hét alternatief voor de koopsom.” Uit het rekenvoorbeeld blijkt circa 138 procent rendement per jaar haalbaar te zijn. Daarbij past maar één welgemeend en onafhankelijk advies aan Aegon en de meiden: sluit jullie bedrijven en beleg alle financiële middelen in het eigen vliegwiel-systeem, want met werken verdien je nooit 138 procent.

    • Adriaan Hiele