Advocaat minder vaak verplicht

DEN HAAG, 29 NOV. Mensen kunnen in civiele zaken bij de kantonrechter procederen zonder advocaat, indien het bedrag van de vordering niet meer dan tienduizend gulden bedraagt. Het kabinet ging hiermee gisteren akkoord. De grens ligt nu op vijfduizend gulden.