Wijziging regels van ziekenfonds

DEN HAAG, 28 NOV. Wie 65 jaar wordt, hoeft niet meer van ziektekostenverzekering te veranderen. Wel kan hij, als zijn belastbaar (gezins)inkomen lager wordt dan 39.550 gulden, overstappen naar het ziekenfonds.

De Tweede Kamer stemde gisteren in met het voorstel van minister Borst (Volksgezondheid) dat de ziektekostenverzekering voor 65-plussers regelt. Bejaarden die in het verleden tegen hun zin moesten overstappen naar het ziekenfonds krijgen tot 1 juli de tijd om zich weer 'particulier' tegen ziektekosten te verzekeren. De wet, die nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd, gaat 1 januari in. De verzekeraars hadden aangedrongen op uitstel om 65-plussers te kunnen voorlichten.