Veluwe komt in het geweer tegen hoge zendmasten

BARNEVELD, 28 NOV. Het protest tegen de plaatsing van vier zendmasten bij Radio Kootwijk is in een stroomversnelling gekomen. Zowel de provincie Gelderland als de gemeente Barneveld heeft de protesterende bewoners van het dorp deze week hulp toegezegd.

De plannen voor de uitbreiding van het zenderpark van Radio Kootwijk met vier zendmasten van 320 meter elk dateren van vorig jaar. Toen maakte Radio Delta bekend de masten nodig te hebben voor zijn uitzendingen. De masten zouden geplaatst worden door Koninklijke PTT Nederland (KPN).

Vanaf het allereerste begin hebben de bewoners van Radio Kootwijk, een gehucht op het Veluwe-massief ten westen van Apeldoorn, zich tegen de zendmasten gekeerd. Wegens de straling zou er een gevaar bestaan voor de volksgezondheid, terwijl ook elektrische apparaten niet goed meer zouden werken. Ook vrezen de omwonenden horizonvervuiling.

Deze week hebben de bewoners steun gekregen van de provincie Gelderland en van de gemeente Barneveld. De provincie zal juristen inschakelen die moeten uitzoeken wat er nog gedaan kan worden tegen de bouw van de masten, zo heeft de commissaris van de koningin, J. Kamminga, laten weten. Hij wil uitgezocht zien wat de juridische positie is van elk van de betrokken partijen: gemeenten, provincie, KPN en bewoners. De beslissing van het Gelderse bestuur moet ook gezien worden als een “afkeurend signaal” in de richting van KPN, aldus Kamminga.

Ook de gemeente Barneveld biedt Radio Kootwijk de helpende hand. Op initiatief van burgemeester Hardonk heeft de gemeente besloten een gesprek aan te vragen met minister Jorritsma (Verkeer). “De masten staan precies op de gemeentegrens van Barneveld en stralen westwaarts. Wij zijn daarmee feitelijk de meest getroffen gemeente”, aldus een woordvoerder. “In het gesprek met de minister willen we de onrust en de bezwaren tegen de zendmasten nog eens duidelijk maken.”

Burgemeester Hardonk gaat ook de regio mobiliseren. Hij heeft de buurgemeenten, waaronder Leusden, Ede, Amersfoort en Nijkerk, uitgenodigd voor een bijeenkomst op 9 december. Dan zal bekeken worden wat de gemeenten nog kunnen ondernemen.

Hardonk: “De onrust in Barneveld is groot. Er zijn veel onzekerheden met betrekking tot de gezondheid. Maar de milieu-aspecten spelen ook een zeer belangrijke rol: we proberen op alle mogelijke manieren de Veluwe zo natuurlijk mogelijk te laten. We bouwen eco-viaducten en verbieden de komst van nieuwe woningen. En dan zouden we wel vier van die enorme masten moeten toestaan? Dat is toch tegenstrijdig!”

Apeldoorn, de feitelijke verlener van de vergunning, heeft twee weken geleden besloten niet mee te werken aan alle vergunningaanvragen van KPN binnen de gemeentegrenzen totdat het bedrijf de aanvraag voor de masten in Radio Kootwijk heeft ingetrokken.

KPN heeft overigens het bestemmingsplan aan zijn zijde dat voorziet in de bouw van zendmasten op die plaats. In het plan staat bovendien niets over de maximale hoogte van dergelijke masten.

De woordvoerder van de gemeente Barneveld wil zich niet uitlaten over de kansen van de protesten. “Er zitten nog zoveel haken en ogen aan.”