VASTGOED

Maakt het voor onroerend goed iets uit dat Europa overstapt op de euro? Ir. J.D. Doets, directeur van ING Vastgoed, zei deze week op een congres: “De gevolgen van de euro op de vastgoedsector zijn vooral indirect en waarschijnlijk pas op de langere termijn zichtbaar.” Ook al heeft de euro een positief welvaartseffect, de introductie kost geld. Als voorbeeld van extra kosten noemde Doets de ombouw van de betaalautomaten bij parkeergarages: gemiddeld ƒ 100.000 per garage - en dat wordt niet terugverdiend.

De economische strateeg van de ING Groep, Fred von Dewall, waarschuwde dat het om meer gaat dan louter de vervanging van “dat muntje”, zoals ABP-directeur Borgdorff enigzins smalend zei. In de geïntegreerde euro-markt zullen er hogere kwaliteits- en rendementseisen aan de vastgoedsector worden gesteld.

Von Dewall heeft uitgezocht dat de gemiddelde rendementen van de vastgoedsector in Nederland vergelijkbaar zijn met die van de opbrengst van staatsleningen, in de Verenigde Staten met de (hogere) beursindex. Hij waarschuwde het gehoor van vastgoeddeskundigen: “Indien het rendement niet verbetert, zal de invoering van de euro leiden tot een export van Nederlands beleggingskapitaal naar andere EMU-locaties of naar elders.” (RCJ)

    • Mathijs Smit