Sint Nicolaas, bisschop van Myra.

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.