Richtlijn biotechnologie aanvaard

BRUSSEL, 28 NOV. De Europese raad van ministers die verantwoordelijk is voor de interne-marktordening, heeft gisteren in meerderheid ingestemd met een richtlijn die voor harmonisatie moet zorgen op het gebied van octrooiering van biotechnologische uitvindingen. Nederland en Denemarken stemden tegen, terwijl België en Italië zich van stemming onthielden.

De aanvaarding van de richtlijn wordt gezien als een doorbraak in een bijna tien jaar durend, emotioneel debat over genetische modificatie van organismen.

In juli ging het Europees Parlement onverwachts akkoord met een nieuwe tekst, maar kwam wel met 65 wijzigingsvoorstellen. Die zijn allemaal verwerkt in de nieuwe tekst, maar met name Nederland kon niet instemmen met het 'octrooieren van planten en dieren'. Daarbij kunnen niet opnieuw wijzigingsvoorstellen worden ingediend.

Drs. F. Bongers, directeur van de Nederlandse vestiging van het Amerikaans-Britse SmithKline Beecham, één van 's werelds belangrijkste bedrijven op dit gebied, toonde zich na afloop van de raad teleurgesteld over het Nederlandse standpunt: “Het biotechnologisch onderzoek belooft belangrijke oplossingen aan te dragen voor medische problemen. Investeringen daarvoor kunnen alleen worden gedaan als goede octrooiering gegarandeerd wordt.

Nederland plaatst zich nu in een negatieve uitzonderingspositie. Dat kan een slecht effect hebben op onderzoeksactiviteiten en investeringen in ons land,'' aldus Bongers.

De Duitse staatssecretaris van Economische Zaken, Lorenz Schomerus, noemde het aanvaarden van de richtlijn gisteren 'een enorme stap voorwaarts'.