Ramsj

Paul Rambali: In the cities and jungles of Brazil. Gebonden, Henry Holt 1993, van ƒ 46,90 voor ƒ 19,90. De Boekenmarkt.

Reisverslag dat zich voornamelijk afspeelt in Rio de Janeiro met zijn enorme verschillen in rijkdom en cultuur. Of zoals Rambali het uitdrukt: 'a nervous tropical New York' aan de ene kant, en aan de andere 'a quaint, impoverished pre-war Naples', waar gangsters worden ingehuurd om zwerfkinderen om het leven te brengen, en de analfabetische bewoners voor hun kennis en nieuwsgaring zijn aangewezen op de vele televisiesoaps. Sober en indringend geschreven.

    • Henk Lagerwaard