Ramsj

Jos van der Burg (e.a.): Les films du paradis. Ingenaaid, Nederlands Filmmuseum ƒ 39,95.

Verbeelding Amsterdam. Van Gennep Amsterdam. En wéér een lijst, deze keer van tweeënvijftig klassieke films die tussen 1930 en 1995 werden uitgebracht. Het boek (op groot formaat uitgegeven) opent met Der Blauw Engel van Jozef von Sternberg om meer dan vijftig jaar later te eindigen met Short Cuts van Altman. Andere films die aan de orde komen: Citizan Kane, Casablanca, On the Waterfront (met Marlon Brando), en, van Nederlandse kant, Fanfare, Turks Fruit en De Aanslag. Heldere, informatieve tekst.

Bij Het Martyrium ligt Brando van Peter Manso in de ramsj, de alom geprezen biografie van Marlon Brando, waarvoor de schrijver maar liefst zevenhonderd mensen uit de naaste en verre omgeving van de acteur heeft geïnterviewd. Meer dan elfhonderd pagina's (paperback, van ƒ 36,- voor ƒ 12,50).

    • Henk Lagerwaard