OZB-belasting honderd gulden lager in 1998

DEN HAAG, 28 NOV. De onroerende-zaakbelasting (OZB) gaat volgend jaar met honderd gulden omlaag. De Tweede Kamer geeft de voorkeur aan deze invulling van een verlaging van de lokale lasten boven het kabinetsvoorstel waarbij de milieuheffingen worden verminderd.

Een meerderheid in de Kamer ging gisteren akkoord met een voorstel van regeringspartij D66. Coalitiegenoten PvdA en VVD stemden tegen en ook minister Zalm (Financiën) verzette zich tijdens het debat over het belastingplan 1998 fel tegen het D66-plan.

Het Tweede-Kamerlid Giskes (D66) vindt dat het kabinetsvoorstel van een verlaging van de milieulasten haaks staat op het principe dat de vervuiler betaalt. Een verlaging van de onroerende-zaakbelasting ligt volgens haar meer voor de hand.

Bij de OZB gaat het niet om een vast bedrag per huishouden, zoals bij milieuheffingen, omdat de heffing afhankelijk is van de waarde van de woning. Minister Zalm vindt dat je gemeenten “een volstrekt nieuw instrument” geeft om de inkomens te nivelleren. Hij vreest dat vooral de eigenaren van duurdere huizen erop achteruit gaan. Een meerderheid van de Tweede Kamer deelt die vrees niet.

Wanneer de Eerste Kamer het belastingplan goedkeurt wordt de OZB de komende twee jaar met honderd gulden verlaagd. Daarna zijn de gemeenten vrij om te bepalen hoe ze dit bedrag aan de burgers geven.

Bij de stemming in de Tweede Kamer sneuvelde ook het kabinetsplan om zuinige auto's een korting te geven van 1.250 gulden op de aanschafprijs. VVD, CDA en de kleine fracties vrezen dat de regeling zal leiden tot willekeur.