Onderzoek gratis reizen regio Twente

ENSCHEDE, 28 NOV. De Regio Twente gaat onderzoeken of gratis openbaar vervoer in Twente mogelijk is. Op die manier hoopt de Regio het openbaar vervoer te stimuleren en de exploitatiekosten ervan dekkend te maken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met streekvervoerder OostNet, de Universiteit Twente en reizigersvereniging Rover.

Volgens een woordvoerder van de Regio vormen de plannen één van de opties in de discussie in Twente over een andere bekostiging van het openbaar vervoer. Nu gebeurt dat met rijksbijdragen en de opbrengsten van de reizigers. Maar de rijksbijdragen zijn de afgelopen jaren afgenomen van 35 naar 33 miljoen gulden per jaar en de kaartverkoop dekt niet meer dan 32,4 procent van de exploitatiekosten. Behalve de mogelijkheid van gratis vervoer bestudeert een werkgroep ook de mogelijkheid van een couponsysteem, waarbij de reizigers coupons kunnen inwisselen voor kaartjes.

Het onderzoek richt zich ook op de rol van de gemeenten. Bekeken wordt of de kosten van het openbaar vervoer niet per gemeente omgeslagen kunnen worden over het aantal inwoners.

Het gratis openbaar vervoer zal leiden tot een sterke toename van het aantal reizigers, zo wordt verwacht. Een experiment in het Belgische Hasselt leidde tot een verviervoudiging van het aantal mensen dat met de bus ging.