Kosten uitbreiding NAVO veel lager dan ramingen VS

BRUSSEL, 28 NOV. De kosten van de uitbreiding van de NAVO vallen volgens een gisteren door de lidstaten goedgekeurde studie veel lager uit dan eerdere Amerikaanse ramingen. De toetreding van Polen, Tsjechië en Hongarije leidt tot een verzwaring van het gezamenlijk budget met zo'n 1,3 miljard dollar (2,6 miljard gulden) in tien jaar, aldus de NAVO-studie. De Amerikaanse regering ging tot nu toe uit van 8 à 10 miljard dollar aan extra kosten.

De zestien NAVO-lidstaten werden het gisteren eens over de studie naar de kosten van de uitbreiding. Daarmee is volgens NAVO-functionarissen een maandenlang conflict tussen de Verenigde Staten en de Europese NAVO-lidstaten over de hoogte en de verdeling van de kosten opgelost. De NAVO-lidstaten hadden tot gisteren de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen het kostenrapport, dat de komende weken ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken.

De extra kosten worden gedeeld door alle lidstaten, inclusief de drie nieuwe die in 1999 moeten toetreden. Vorige maand is overeengekomen dat Polen 2,48 procent gaat dragen van het budget, Hongarije 0,65 procent en Tsjechië 0,9 procent. De kosten hadden tot verdeeldheid tussen de VS en de Europese NAVO-landen geleid omdat Washington een veel hogere inschatting maakte. President Clinton presenteerde in februari aan het Amerikaanse Congres een berekening waarin de uitbreiding het gezamenlijk NAVO-budget in tien jaar met 8 à 10 miljard dollar zou verhogen. Als daarbij de directe kosten voor de huidige zestien lidstaten en de drie nieuwe leden worden opgeteld, zou de uitbreiding in totaal 27 tot 35 miljard dollar kosten. Van Europese zijde werd geprotesteerd dat de Amerikaanse cijfers gebaseerd waren op binnenlands politieke overwegingen en op de wens om defensie-orders binnen te halen.

Vorige maand zei de Amerikaanse minister Cohen (Defensie) dat de raming naar beneden kon worden bijgesteld, omdat in de oorspronkelijke berekening was uitgegaan van vier in plaats van drie nieuwe lidstaten. Ook zouden de legers en de militaire infrastructuur van Polen, Tsjechië en Hongarije in betere staat verkeren dan was aangenomen. “De berekening is niet politiek, ze is gebaseerd op een militaire beoordeling”, zei gisteren een hoge NAVO-functionaris over de nu goedgekeurde studie.

De toetreding van de drie nieuwe leden wordt op 16 december bekrachtigd tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. Daarna volgt de ratificatieprocedure in de lidstaten.