Holmes en Shelley

In het vraaggesprek dat Kester Freriks had met biograaf Richard Holmes dat ik met interesse las (CS 14-11-1997) is een poëziecitaat fout toegeschreven.

De regels 'Bliss was it in that dawn to be alive/ But to be young was very heaven' werden niet geschreven door Shelley maar door Wordsworth (zie The Prelude, 1850 versie, boek XI, regels 108-109). Wordsworth herinnert hier aan zijn jeugdige enthousiasme voor de begindagen van de Franse revolutie, na zijn bezoek aan Frankrijk in 1791. Shelley is in het jaar daarop geboren.

    • S.M. Ottway