'Geen verdere leveranties'; Kamer tegen wapenexport naar Algerije

DEN HAAG, 28 NOV. Nederland moet afzien van verdere leveranties van wapens aan Algerije en andere spanningsgebieden. Daarop hebben de Tweede-Kamerleden Apostolou (PvdA), Van Ardenne (CDA) en Sipkes (GroenLinks) aangedrongen bij minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Dok (Economische Zaken).

Zij doen dat in schriftelijke vragen, ook omdat de minister gisteren door ziekte verhinderd was een vertrouwelijk overleg met de Kamer over de Nederlandse wapenuitvoer bij te wonen.

Gisteren bleek dat de vertrouwelijke informatie van de regering aan de Kamer over de Nederlandse wapenuitvoer in 1997 bij de media was beland. Het nieuws dat Nederland op een wapenexport van circa 1,4 miljard ook voor 1,8 miljoen gulden militaire communicatie-apparatuur aan Algerije had geleverd, leidde direct tot kritiek uit praktisch alle Kamerfracties. Zij vinden het ongewenst dat wapens worden geleverd aan een land waar de krijgsmacht en moslimfundamentalisten verwikkeld zijn in bloedige, burgeroorlogachtige gevechten.

De vergunning voor de levering (vooral van reserve-onderdelen) was op Buitenlandse Zaken niet aan de minister voorgelegd, omdat het ging om een vervolgorder op in 1982 aan Algerije verkochte apparatuur.

Van Mierlo, die ook niet gelukkig zou zijn met de kwestie maar haar wel voor zijn politieke rekening wil nemen, had vandaag met een verklaring willen komen. Hij heeft daarvan afgezien nu hij antwoord op Kamervragen moet geven. Hij was van zijn kant geïrriteerd, doordat de exportlijst die hij de Kamer sinds enkele jaren op haar verzoek stuurt, opnieuw was uitgelekt.

Na eerdere gevallen van zulke 'lekkages' had hij al gezegd dat hij desnoods weer zou overgaan tot de mondelinge beknopte en vertrouwelijke informatie die vroeger gewoonte was.