Fictie; pas verschenen; poezie

Bloemlezing van de Russische poëzie. Vert. Marja Wiebes en Margriet Berg, Plantage, 348 blz. ƒ 42,50

Marja Wiebes en Margriet Berg kozen en vertaalden werk van vijftig Russische dichters uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Met een korte biografie van alle dichters onder wie Derzjavin, Poesjkin, Baratynski en Achmatova.