Fictie; pas verschenen

P.A. Daum: Verzamelde romans II. In en uit 's lands dienst. Nijgh & Van Ditmar, 756 blz. tot 1 febr. 1998 ƒ 69,90, daarna ƒ 80,00

De Van der Lindens c.s., Mevrouw L. van Velton-van der Linden, H. van Brakel, Ingenieur B.O.W. en Indische mensen in Holland vormen samen een tetralogie geschreven door de journalist P.A. Daum (1850-1898). Alle vier de boeken verschenen onder het pseudoniem Maurits in feuilletonvorm in Het Indisch Vaderland of in het Bataviaasch Nieuwsblad, de kranten die Daum achtereenvolgens als hoofdredacteur leidde. 'Daum is nog steeds een van de beste Nederlands-Indische auteurs en een van de meest leesbare negentiende-eeuwse schrijvers.' (Jacqueline Bel, Boeken 7-2-97).

Bij uitgeverij Conserve verscheen Habis Perkara, een vijftal vertellingen over het koloniale verleden in Nederlands-Indië geschreven door Hein Matthijs (1932). De prijs bedraagt ƒ 24,95.