'Extra baan oplossing Schiphol'

ROTTERDAM, 28 NOV. Aanleg van nog een nieuwe baan op Schiphol, parallel aan de huidige Kaagbaan, maakt het mogelijk jaarlijks zeventig miljoen passagiers te verwerken op de luchthaven zonder dat de huidige geluidslimieten worden overschreden. Indien daarnaast ook technische en operationele maatregelen worden getroffen is doorgroei naar honderd miljoen passagiers op de huidige locatie mogelijk.

Dit staat in het rapport Grenzen aan Schiphol? dat het Centraal Planbureau vandaag publiceert. Vandaag vergadert de ministerraad over de verdere toekomst van Schiphol. De besluitvorming hierover, die de afsluiting moet vormen van de deze zomer gevoerde nut- en noodzaakdiscussie, verkeert al weken in een impasse. Het lukt niet de standpunten van minister De Boer (VROM) en Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en Wijers (Economische Zaken) met elkaar te verzoenen.

Pagina 3: Effecten van belemmeringen

Het Centraal Planbureau onderzocht de effecten van twee typen belemmeringen die zijn opgeworpen voor verdere groei van Schiphol: grenzen aan het aantal passagiers (44 miljoen per jaar) en de hoeveelheid vracht (3,3 miljoen ton per jaar), en grenzen aan het aantal woningen waar de bewoners ernstige geluidshinder ondervinden. Daarbij is telkens met drie economische scenario's gerekend, met uiteenlopende economische groei.

Als wordt besloten vast te houden aan de grens van 44 miljoen passagiers, zullen in alle scenario's maatregelen moeten worden genomen om het verkeer te beperken. De vraag zal namelijk in alle gevallen groter worden, zij het dat het tijdstip waarop de 44 miljoen passagiers wordt bereikt, uiteenloopt. Mogelijke maatregelen zijn slotcoördinatie - dit wordt al ingevoerd - en heffingen. Ook is een variant bekeken waarbij de KLM zijn overstapknooppunt verplaatst naar een andere luchthaven.

De heffingen om het aantal passagiers binnen de 44 miljoen per jaar te houden, zouden volgens het CPB nogal fors zijn: 400 tot 1000 gulden per retourticket. In de praktijk zijn zulke heffingen waarschijnlijk niet realiseren. Passagiers zouden goedkoper via andere luchthavens kunnen vliegen.